Seniorzy przeszkoleni w zawieraniu i rozwiązywaniu umów

W poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r., odbył się wykład dla członków Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem, w ramach zwiększania świadomości prawnej seniorów, Adam Lonty, radca prawny z OIRP w Warszawie, mówił o najważniejszych aspektach zawierania i rozwiązywania umów. Była to kolejna prelekcja w ramach akcji prowadzonej przez warszawską Izbę.

Wśród zagadnień, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy były m.in. kwestie reklamacji, odstąpienia od umowy czy sprzedaży towarów w promocji. – Chodziło o sytuacje, w których seniorzy są zachęcani do nabywania określonych towarów poprzez sugerowanie im, iż towar jest jedyny w swoim rodzaju i ma wręcz nadprzyrodzone możliwości – podkreśla mec. Adam Lonty. I dodaje: − Zagadnienia podnoszone podczas zajęć, bez wątpienia, przypadły słuchaczom do gustu. Dziękuję Państwu za aktywny udział w wykładzie.

Cykl organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie wykładów dla seniorów zapoczątkowało spotkanie w Fundacji SEDEKA, które odbyło się 19 marca 2018 r. w siedzibie Fundacji. Wykład dla Seniorów będących podopiecznymi tej Fundacji poprowadziły  radca prawny Justyna Karczmarz i radca prawny Agnieszka Kędzior z Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Warszawie. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom prawnym związanym z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, a jego podstawowym celem było wyposażenie seniorów w informacje o przysługujących im środkach ochrony w przypadku zawarcia niekorzystnych umów, w szczególności zawartych na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorcy.

Uczestnicy wykładu wykazywali bardzo duże zainteresowanie prezentowaną tematyką i aktywnie w nim uczestniczyli, nie tylko zadając pytania, lecz także odpowiadając na pytania prowadzących. Seniorzy chętnie opowiadali również o swoich doświadczeniach życiowych związanych z zawarciem niekorzystnych umów, w tym pod wpływem błędu, co niejednokrotnie kończyło się zwróceniem o pomoc do radcy prawnego. Na zakończenie uczestnicy zapewnili, że są coraz bardziej świadomi swoich praw i będą bacznie zwracać uwagę na zawierane przez siebie umowy i podpisywane dokumenty, wyrazili również zainteresowanie uczestnictwem w kolejnych wykładach dotyczących innej tematyki.

Relacje zarówno prowadzących, jak i uczestników potwierdzają, że realizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie inicjatywa, skierowana właśnie do tej grupy społecznej, jest potrzebna i wartościowa.