Salon Mediacji Gospodarczej już otwarty

W środę, 11 maja br., odbyło się inauguracyjne spotkanie Salonu Mediacji Gospodarczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Podczas otwarcia wystąpienie wygłosił m.in. Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie.

Salon Mediacji Gospodarczej to wspólna inicjatywa Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Centrum Mediacji Lewiatan. Ma on być postrzegany jako platforma współpracy i wymiany doświadczeń wszystkich interesariuszy procesu sądowego, w szczególności w sprawach gospodarczych.
Tematem pierwszego spotkania była „Mediacja gospodarcza z perspektywy sędziego, mediatora i pełnomocnika”.