Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 541 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie o radcach prawnych i przepisach wydanych na jej podstawie.