Rusza X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

17 stycznia wystartowała X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. W dotychczasowych edycjach projektu realizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Celem turnieju jest doskonalenie wśród uczestników cennych, zwiększających konkurencyjność na rynku prawniczym, umiejętności negocjacyjnych, a także propagowanie negocjacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, pozwalającej na wykorzystanie rozwiązań uwzględniających faktyczny interes klienta.

Turniej odbywa się w dwóch etapach i przeznaczony jest dla trzyosobowych zespołów złożonych z aplikantów radcowskich z tej samej okręgowej izby radców prawnych. Zgłoszenia przyjmujemy od 17 stycznia do 17 lutego 2022 r. za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej turnieju.

W celu zakwalifikowania się do pierwszego etapu turnieju każdy z zarejestrowanych uczestników zobowiązany jest przesłać na adres email: admin.kirp@inteligames.eu zaświadczenie o ukończeniu e-learningowego kursu „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępnego bezpłatnie na platformie https://e-learning.kirp.pl. Na ukończenie kursu, pobranie z platformy e-learningowej zaświadczenia i dołączenie go do zgłoszenia na stronie turnieju uczestnicy mają czas do 18 lutego.

I etap turnieju odbędzie się 19 lutego 2022 r. o godz. 12.00 i polega na rozwiązaniu quizu online we wskazanym przez organizatora czasie na stronie internetowej turnieju. Cały zespół rozwiązuje test wspólnie, korzystając tylko z jednego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu), tj. uczestnicy mogą spotkać się i uzupełnić test, korzystając z jednego urządzenia lub połączyć się w dowolnej formie ze sobą i wybrać osobę, która będzie wypełniała test w imieniu całego zespołu.

Do drugiego etapu turnieju – finału – kwalifikują się trzy zespoły, które zajęły od pierwszego do trzeciego miejsca w rankingu. Data finału ogłoszona zostanie na stronie turnieju do 23 lutego 2022 r.

Finał turnieju polegać będzie na rozegraniu przez każdego z finalistów gry negocjacyjnej w formie online za pomocą aplikacji Zoom. Nagrodami dla zwycięzców X edycji turnieju będą:

  • za zajęcie I miejsca – Puchar Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nagroda o łącznej wartości 4500 zł na zespół, nie więcej niż 1500 zł na każdego członka zespołu;
  • za zajęcie II miejsca – nagroda o łącznej wartości 3000 zł na zespół, nie więcej niż 1000 zł na każdego członka zespołu;
  • za zajęcie III miejsca – nagroda o łącznej wartości 1500 zł na zespół, nie więcej niż 500 zł na każdego członka Zespołu.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają nagrody książkowe.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Turnieju oraz poniżej w załączniku.

UWAGA! W turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.