Relacja z międzynarodowego konkursu krasomówczego

W dniach 6–7 października br. miała miejsce 1. edycja międzynarodowego konkursu krasomówczego organizowanego przez Federation des Barreaux d’Europe (FBE) w Madrycie. OIRP w Warszawie była reprezentowana przez dwie uczestniczki.

W konkursie uczestniczyli młodzi prawnicy z Belgii, Turcji, Rumunii, Włoch, Hiszpanii i Polski. W Jury konkursu zasiedli Carmen Pérez Andujar – Sekretarz Rady Madryckiej Izby Adwokackiej jako Przewodnicząca, mec. Artur Wierzbicki – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Wolności FBE, A. Metin Uracin – Przewodniczący Centrum Stosunków Zagranicznych Istambulskiej Rady Adwokackiej oraz mec. Radosław Radosławski – członek Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.

Temat konkursu – współczesne przypadki naruszania praw człowieka – był niezwykle interesujący nie tylko jurydycznie. Wymagał także od uczestników dobrej orientacji w bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w poszczególnych państwach europejskich. Mimo to poziom wszystkich wystąpień był bardzo wysoki – komentuje mec. Radosław Radosławski. Szczególnymi umiejętnościami oratorskimi połączonymi ze swobodą w posługiwaniu się językiem angielskim wykazał się przedstawiciel izby z Cluj (Rumunia) Grigore Pop i to właśnie on w nagrodę będzie uczestniczył w Kongresie FBE, który odbędzie się w dniach 9-11 listopada br. w Londynie.

Na tak ważnym wydarzeniu zabraknąć nie mogło również przedstawicieli warszawskiej OIRP, która nie tylko była obecna na konkursie, ale także może pochwalić się niemałym osiągnięciem. Izbę stołeczną reprezentowały pp. mecenas Marta Wojtkowiak i Agnieszka Całka. Mecenas Całka zakwalifikowała się do finału jako jedna z czterech osób. – Formuła konkursu pozwalała każdemu z uczestników zaprezentować dowolną sprawę dotyczącą aktualnych naruszeń praw człowieka w Europie. Biorący udział mogli wybrać zatem sprawy, które są bliskie ich zainteresowaniom, poglądom lub zajmują się nimi w codziennej praktyce. Dzięki temu poruszane były problemy od naruszeń praw osób pozbawionych wolności, przez prawa osób LGBT, ochronę prawa do życia, aż po kwestie dotyczące wykorzystania danych osobowych. Dla mnie jednym z największych wyzwań dzisiejszych prawników europejskich jest kwestia swobody wypowiedzi w dobie rozwoju nowoczesnych technologii, w tym mediów społecznościowych i ten właśnie temat zdecydowałam się omówić w swoim wystąpieniu – mówi finalistka z OIRP w Warszawie.

Konkurs był nie tylko okazją do poznania bieżących problemów w zakresie ochrony praw człowieka w poszczególnych państwach europejskich, ale także możliwością do nawiązania międzynarodowych kontaktów. – Wymiana wiedzy i poglądów z prawnikami z innych państw to bardzo wzbogacające i rozszerzające horyzonty doświadczenie. Już samo to jest dużą wartością udziału w jakichkolwiek międzynarodowych wydarzeniach. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że aż dwie członkinie naszej Izby wzięły udział w konkursie – mówi Włodzimierz Chróścik, Dziekan OIRP w Warszawie.