[RELACJA] Berlińska konferencja adwokatur europejskich 2-3 Listopada 2023 r.

Konferencja, która odbyła się w siedzibie Komisji Europejskiej w Berlinie, była poświęcona roli samorządów prawniczych w obronie sądownictwa konstytucyjnego. Przedstawiciele 18 państw dyskutowali o kontroli konstytucyjnej procesów legislacyjnych w demokratycznym państwie, zagrożeń dla nich i szczególnej roli samorządów prawniczych w tym procesie.

Z ramienia OIRP w Warszawie w panelu dyskusyjnym, w którym wszyscy uczestnicy wyrażali swoje stanowiska, uczestniczył r. pr. Michał Sękowski. W dyskusji uwagę poświęcano znaczeniu roli samorządów prawniczych w procesie ochrony praworządności i demokracji. Delegacja polska w szczególny sposób odwołała się do doświadczeń polskich prawników z ostatnich lat, podkreślając jak ważne jest przestrzeganie zasady praworządności w systemie sądownictwa konstytucyjnego.

Konferencja zakończyła się uroczystą kolacją, podczas której przemawiali zaproszeni goście, w tym Minister Sprawiedliwości Berlina oraz sędzia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pan Prof. Dieter Grimm. W swoich przemówieniach podkreślali oni znaczenie niezależności sądownictwa i roli samorządów prawniczych w ochronie praw obywateli.

Konferencja w Berlinie była ważnym forum dyskusyjnym, które umożliwiło wymianę doświadczeń i poglądów na temat roli samorządów prawniczych w obronie sądownictwa konstytucyjnego, w tym przedstawienie polskiej perspektywy szerokiej rzeczy uczestników wydarzenia.