Radcy prawni z Izby warszawskiej udzielali bezpłatnych konsultacji w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w dniach 8 i 9 grudnia 2018 roku udzielali bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa polskiego i brytyjskiego. W ramach akcji można było również porozmawiać z konsulem w sprawach z zakresu pomocy konsularnej.

W akcji uczestniczyło 4 radców z Izby warszawskiej, którzy udzielali porad m.in. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, spraw alimentacyjnych, majątkowych, prawa spadkowego, gospodarczego i karnego. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.