Radcy prawni wesprą studentów prawa na UW

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podpisały we wtorek, 25 kwietnia 2023 r., porozumienie o współpracy w dziedzinie nauki i edukacji. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UW.

Z ramienia Uniwersytetu porozumienie podpisał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. dr hab. Tomasz Giaro, a w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie porozumienie sygnowała Dziekan Rady, dr hab. Monika Całkiewicz, prof. ALK. Na oficjalnym spotkaniu obecni byli również dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW (pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z samorządami prawniczymi), dr Andrzej Bielecki (Prodziekan WPiA UW ds. studenckich), dr Valeri Vachev (Kierownik studiów) oraz r. pr. Szymon Jelonek (przedstawiciel Komisji Aplikacji OIRP w Warszawie).

Porozumienie zakłada wzajemne wsparcie przy prowadzeniu projektów naukowych, organizacji wykładów, spotkań i konferencji, a także wspierania innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym na rzecz studentów i ich rozwoju zawodowego.

Tego samego dnia, tj. 25 kwietnia 2023 r., strony zrealizowały pierwszą ze wspólnych inicjatyw – spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika ze studentami Wydziału w ramach Tygodnia Akademickiego, na którym przyszli absolwenci mieli okazję poznać specyfikę pracy radcy prawnego, dowiedzieć się, jak wygląda aplikacja radcowska oraz jakie korzyści i perspektywy daje wykonywanie tego zawodu.