Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono OIRP w Warszawie rozpoczyna współpracę z Fundacją C.E.L.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono Izby warszawskiej oficjalnie rozpoczął współpracę z Fundacją C.E.L. Porozumienie podpisane zostało w środę, 31 stycznia 2024 r., w siedzibie OIRP w Warszawie.

Na spotkaniu z przedstawicielami Fundacji C.E.L. Izba warszawska reprezentowana była przez Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr hab. Monikę Całkiewicz oraz koordynatora Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, dra Filipa Czernickiego.

Dzięki zawartej współpracy podopieczni Fundacji będą mogli liczyć na wsparcie prawne udzielane przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w ramach prac Ośrodka.

Celem działalności Fundacji C.E.L. jest wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.