Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono łączy siły z Komitetem Ochrony Praw Dziecka

We wtorek, 27 października, Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono oficjalnie nawiązał współpracę z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Podczas spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia, stołecznych radców prawnych reprezentowali Dziekan Rady OIRP w Warszawie, prof. Monika Całkiewicz oraz koordynator działań Pro Bono w Izbie warszawskiej, dr Filip Czernicki.

Do podpisania porozumienia doszło w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W imieniu Komitetu Ochrony Praw Dziecka porozumienie podpisały pani Mirosława Kątna, Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD oraz pani Magdalena Stachowiak – Alexandrowicz, Członek Zarządu Krajowego KOPD.

Porozumienie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka to bardzo ważny krok naprzód w sferze działań Pro Bono Izby warszawskiej – komentuje Dziekan Rady, Monika Całkiewicz – Cieszę się, że połączymy siły stając w obronie najmłodszych, którzy są najbardziej bezbronni i jednocześnie najbardziej wrażliwi na krzywdę. Nie możemy zapominać o tym, że dorośli winni są dzieciom nie tylko solidną edukację, ale przede wszystkim – ochronę – dodaje.

Przeczytaj artykuł: Prof. Całkiewicz: Prawo chroni dzieci, problemem wykrywanie sprawców

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, apolityczną i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki