Radcowie prawni uczcili pamięć wybuchu Powstania

W dniu 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego radcowie prawni złożyli hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W imieniu Izby warszawskiej kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożył Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik wraz z delegacją.

Tradycją stało się, że przedstawiciele Klubu Radcy Prawnego stołecznej Izby radców prawnych oraz aplikanci radcowscy wraz z Dziekanem Rady OIRP w Warszawie uczestniczą w wydarzeniach upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego. Również w tym roku członkowie Izby warszawskiej uczcili pamięć tego wydarzenia.

– Powstanie jest jednym z najważniejszych momentów w historii Warszawy. Dzisiejszy kształt stolicy, jej charakter i specyfika jej mieszkańców nieodłącznie wiążą się z Powstaniem i obowiązkiem jest je należycie upamiętnić. Jako Izba warszawska cieszymy się, że jak co roku mogliśmy przyłączyć się do obchodów i uczcić pamięć tych, którzy brali udział w tych tragicznych wydarzeniach – komentuje Dziekan Włodzimierz Chróścik.

Wraz z Dziekanem Rady OIRP w Warszawie Włodzimierzem Chróścikiem oraz Wicedziekanem Ireneuszem Dobrowolskim, a także przedstawicielkami Klubu Radcy Prawnego, Hanną Szynkiewicz-Wanat i Barbarą Karwan, kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyły aplikantki radcowskie Magdalena Grąbczewska i Justyna Jędrzejewska.