Projekt mentoringowy dla młodych prawników – zgłoszenia dla mentorów możliwe do 20 stycznia

Organizacja AEA-EAL zaprasza do udziału w projekcie, który polega na opiece mentorskiej nad młodymi prawnikami, w ramach wspólnej inicjatywy AEA-EAL i EYBA (European Young Bars Association). Wstępny okres organizacji programu to luty-wrzesień 2023.

Program mentoringowy będzie polegał na wzmocnieniu komunikacji pomiędzy pokoleniami prawników oraz doradzaniu młodym prawnikom z różnych krajów w ich ścieżce kariery i rozwoju osobistym. Ponadto przyczyni się do wdrożenia najlepszych standardów w wykonywaniu zawodu prawnika. Program będzie dostosowany do potrzeb uczestników, zapewni swobodę w ustalaniu własnych celów i działań.

Przewiduje się, że będzie to proces, który zapewni obu stronom korzyści, takie jak m.in. poszerzenie sieci kontaktów zawodowych, możliwość doskonalenia umiejętności i uzyskanie lepszej samoświadomości w zakresie posiadanej wiedzy.

Organizatorzy zalecają organizowanie comiesięcznych spotkań/rozmów pomiędzy mentorem a podopiecznym, podczas których omawiane będą interesujące ich tematy. Ogólne spotkania wszystkich mentorów i podopiecznych odbędą się w momencie rozpoczęcia i zakończenia programu mentoringowego.

Osoby zainteresowane odbyciem roli mentora prosimy o przesłanie informacji wskazanych w załączonej tabeli do dnia 20 stycznia 2023 r. na adres komisjazagraniczna@kirp.pl.