Prof. Piotr Hofmański nowym prezesem Miedzynarodowego Trybunału Karnego (ICC)

11 marca 2021 r. sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) na posiedzeniu plenarnym wybrali sędziego prof. Piotra Hofmańskiego na prezesa Trybunału. Jego kadencja potrwa trzy lata poczynając od dnia wyborów. To pierwszy prezes ICC pochodzący z bloku państw Europy Wschodniej.

 

„Jestem głęboko zaszczycony, że mogę służyć jako nowy Przewodniczący ICC wraz z dwoma Wiceprzewodniczącymi. Szczególnie cieszy mnie to, że jestem pierwszym Prezesem ICC pochodzącym z grupy państw Europy Wschodniej. Trybunał stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań, a najlepszym sposobem na sprostanie tym wyzwaniom jest ponowne skupienie się na robieniu wszystkiego, co w naszej mocy, aby wymierzać sprawiedliwość. Zamierzam kontynuować wysiłki podejmowane przez sądownictwo w celu zwiększenia efektywności jego pracy i harmonizacji praktyk. Sędziowie Trybunału, działając wspólnie, powinni wykorzystać okazję do wzmocnienia Trybunału w wykonywaniu jego ważnego mandatu wynikającego ze Statutu Rzymskiego, jako sądu prawa”

– powiedział nowo wybrany prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, Piotr Hofmański.

Prezydencja, składająca się z przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu strategicznego przywództwa dla ICC jako całości. Ponadto koordynuje swoje działania z innymi organami i zabiega o zgodę prokuratora w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Zgodnie ze Statutem Rzymskim, traktatem regulującym działalność ICC, prezydencja jest odpowiedzialna za właściwe administrowanie trybunałem, z wyjątkiem Biura Prokuratora. Prezydencja nadzoruje działalność rejestru i wnosi wkład w szeroki zakres polityk administracyjnych mających wpływ na ogólne funkcjonowanie trybunału. Ponadto przeprowadza kontrolę sądową niektórych decyzji sekretarza i zawiera umowy o współpracy z państwami i organizacjami międzynarodowymi dotyczące całego Trybunału.

Źródło