Practical English – nieodpłatny e-learning od Izby warszawskiej

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców w Warszawie od 1 września br. mogą bezpłatnie korzystać z kursów e-learningowych Practical English for Lawyers prowadzonych w języku angielskim.

Kursy Practical English for Lawyers prowadzone będą na platformie e-learningowej i przeznaczone będą dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich. Nowe kursy, to efekt współpracy z wydawnictwem C.H. Beck, które zobowiązało się je udostępniać OIRP w Warszawie przez najbliższy rok.

Kursy Practical English for Lawyers pozwalają na praktyczną naukę prawa w zakresie objętym programem aplikacji radcowskiej, tj. prawa cywilnego, w szczególności zagadnień związanych z własnością nieruchomości oraz niewykonaniem umów i odpowiedzialnością odszkodowawczą, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa gospodarczego (w tym prawa spółek) i rachunkowości.

Wszystkie wykłady w systemie e-learning są dostępne po zalogowaniu do Extranetu i wybraniu modułu ERiA (E-learninig Radców Prawnych i Aplikantów).