Poznaliśmy wyniki egzaminu radcowskiego 2019

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała kompletne wyniki tegorocznego egzaminu.  Zawodowy sprawdzian umiejętności przyszłych radców  odznaczał się wyjątkowo wysoką zdawalnością, która sięgnęła poziomu 89%. Jednak najbardziej elektryzującą wiadomością był fakt, że 96% zdających w tym roku aplikantów, osiągnęło wynik pozytywny. Chociaż tak dobre rezultaty są miłym zaskoczeniem dla wszystkich, to władze warszawskiego samorządu podkreślają, że oceny są głównie zasługą dobrego programu szkoleniowego – „To bezdyskusyjny sukces, ale nie zamierzamy spocząć na laurach” – komentuje Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.

Najważniejsza próba aplikantów radcowskich w tym roku odbyła się w dniach 26 – 29 marca w Nadarzynie. Na 608 zdających egzamin w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo, wynik pozytywny uzyskało aż 541 uczestników, czyli 89% wszystkich zdających. Zdający doskonale poradzili sobie z zadaniami z prawa administracyjnego (98% ocen pozytywnych), z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (98% ocen pozytywnych) z prawa cywilnego (97% ocen pozytywnych) oraz z zakresu prawa gospodarczego (96%). Nieznacznie trudniejsze okazało się zadanie prawa karnego (94%).

Należy zaznaczyć, że zdecydowanie wyższy współczynnik zdawalności wystąpił w grupie osób, które ukończyły aplikację radcowską – tutaj wynik pozytywny osiągnęło aż 96% przystępujących do egzaminu (w roku poprzednim  egzamin zdało 82,54 aplikantów).

Jestem dumny z tego jak wielu naszych aplikantów poradziło sobie z tegorocznym egzaminem zawodowym. Ich wyniki to jasny sygnał, że Izba Warszawska podejmuje właściwe działania w sferze kształcenia aplikantów. Poprawa zdawalności o ponad 13 %  to bezdyskusyjny sukces, ale nie zamierzamy spocząć na laurach. Zrobimy wszystko by w kolejnych latach ten wynik był jeszcze lepszy – podsumowuje Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik.

Wśród osób przystępujących do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji, współczynnik ocen pozytywnych był wyraźnie niższy, choć nadal zadowalający – ze 113 zdających, dobrymi rezultatami może się pochwalić 72% przyszłych radców.

Wyniki tegorocznego egzaminu są dostępne pod banerem „Egzamin radcowski” na głównej stronie OIRP w Warszawie oraz w siedzibie Izby warszawskiej przy ul. Żytniej 15 – na listach wywieszonych na parterze w lokalu 8. (oceny przyporządkowano według  kodów wylosowanych przez zdających pierwszego dnia egzaminu).