Poznaliśmy skład Prezydium Rady OIRP w Warszawie XII kadencji

We wtorek, 2 lipca, odbyło się pierwsze po zgromadzeniu wyborczym posiedzenie Rady OIRP w Warszawie. Na spotkaniu wyłoniono m.in. członków Prezydium Rady XII kadencji.

Oprócz pani Anny Sękowskiej, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, do składu Prezydium weszła pani Agnieszka Gajewska-Zabój oraz panowie Włodzimierz Chróścik i dr hab. Marcin Dziurda jako Wicedziekani Rady. Stanowisko Sekretarza Rady objęła pani Marta Stryjek. Skarbnikiem Rady został Norbert Tomasz Warecki. W składzie Prezydium znaleźli się także pani Magdalena Bartosiewicz oraz prof. dr hab. Rafał Stankiewicz.

Ponadto wybrano przewodniczących Komisji Stałych OIRP w Warszawie:

Komisja Aplikacji

Łukasz Oleksiuk – Przewodniczący Komisji

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Łukasz Leja – Przewodniczący Komisji

Komisja Integracji Środowiskowej

Bartosz Brylski – Przewodniczący Komisji

Komisja Promocji i Rozwoju Zawodowego

Szymon Jelonek – Przewodniczący Komisji

Komisja Wykonywania Zawodu

Monika Rakowska – Przewodnicząca Komisji

Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka

Magdalena Bartosiewicz – Przewodnicząca Komisji