Porozumienie OIRP w Warszawie z Nowojorską Izbą Adwokacką (NYSBA)

29 marca doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie a Nowojorską Stanową Izbą Adwokacką (NYSBA). Podczas spotkania OIRP w Warszawie była reprezentowana przez Dziekan Rady r.pr. Monikę Całkiewicz oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka r. pr. Magdalenę Bartosiewicz.

Wśród głównych celów podpisanego porozumienia znajduje się wzmocnienie współpracy w zakresie promowania wzajemnych inicjatyw prawnych oraz wymiany informacji i materiałów istotnych w kontekście wspierania rządów prawa i rozwoju prac legislacyjno-badawczych na całym świecie.

Ponadto strony zobowiązują się także do połączenia sił w zakresie efektywnego rozwiązywania międzynarodowych wyzwań prawnych poprzez inicjowanie wspólnych programów, seminariów, kongresów oraz prowadzenia prospołecznych projektów.

Porozumienie z ramienia OIRP w Warszawie podpisała Dziekan Rady OIRP w Warszawie r.pr. Monika Całkiewicz.  Z kolei podpis w imieniu Prezydent NYSBA, Sherry Levin Wallach, złożyła Azish Filabi, Przewodnicząca Sekcji Zagranicznej nowojorskiej adwokatury.

Podpisane porozumienie przyczyni się do rozwoju wzajemnych relacji polskich radców prawnych oraz nowojorskich adwokatów.