Poniedziałki radcowskie – informacje ogólne

Funkcjonująca przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Komisja do spraw doskonalenia zawodowego w ramach swej działalności organizuje:

Poniedziałki radcowskie to wykłady dla radców prawnych omawiające bieżące zagadnienia prawne, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego.
Spotkania odbywają się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w Centrum Konferencyjnym na I piętrze. Organizowane są od 15 lat i gromadzą stale rosnącą liczbę słuchaczy, która zależna jest jednak również od tematyki wykładu. Staramy się, poza podstawowymi dziedzinami (m. in. Kpc, Kpa, zamówienia publiczne, Ksh) w miarę możliwości poruszać tematy interesujące nieco węższe grupy słuchaczy. Dlatego też jesteśmy wdzięczni za każdą sugestię ze strony członków naszej korporacji dotyczącą tematyki wykładów lub osoby wykładowcy.

Ok. 80 spotkań rocznie daje nam możliwość omówienia jedynie podstawowych zmian zachodzących nieustannie w polskim prawodawstwie. Z konieczności (wykłady trwają ok. 1,5 godziny) przekazywana Państwu wiedza jest tylko sygnalizacją zachodzących zmian, ale mamy nadzieję, że poziom wykładów zaspokaja Państwa potrzeby. Zwłaszcza, że najczęściej wykładowcami są osoby znane i cenione za swój profesjonalizm, a przede wszystkim praktycy, chętnie dzielący się swoim doświadczeniem (sędziowie oraz radcy prawni).
Zapraszamy do udziału w poniedziałkowych spotkaniach, początek wykładów o godz. 17.30. 

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie jest możliwy. 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i tematów spotkań oraz wykładowców publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu do Biura, na stronie internetowej i w Temidium.

Informacje nt. aktualnego planu Poniedziałków Radcowskich znajdą Państwo w zakładce Poniedziałki Radcowskie w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Udostępnij na: