Poniedziałki radcowskie w Warszawie

Poniedziałki radcowskie – informacje ogólne

Funkcjonująca przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Komisja doskonalenia zawodowego w ramach swej działalności organizuje: Poniedziałki radcowskie to wykłady dla radców prawnych omawiające bieżące zagadnienia prawne, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Czytaj dalej

Poniedziałki radcowskie – I półrocze 2023 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach poniedziałków radcowskich, które odbywają się w formie hybrydowej w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 na I piętrze w sali 01, a także na platformie e-learningowej EAR.

Czytaj dalej