Poniedziałki radcowskie w Warszawie

Poniedziałki radcowskie – informacje ogólne

Funkcjonująca przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Komisja Doskonalenia Zawodowego w ramach swej działalności organizuje: Poniedziałki radcowskie to wykłady dla radców prawnych omawiające bieżące zagadnienia prawne, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Szkolenia odbywają się w formie online na platformie e-learningowej EAR.

Czytaj dalej

Poniedziałki radcowskie – I półrocze 2024 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach poniedziałków radcowskich. Szkolenia odbywają się w formie online na platformie e-learningowej EAR.

Czytaj dalej