Konfiguracja skrzynki pocztowej w programie Outlook 2010

 

Z paska Start należy wybrać Wszystkie programy następnie Microsoft Office i Microsoft Office Outlook 2016.

Z górnego paska narzędzi należy wybrać Plik, następnie kliknąć przycisk Dodaj konto.

Pojawi się nowe okno, w którym należy zaznaczyć opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i kliknąć przycisk Dalej.

W oknie Dodaj nowe konto należy wybierać Internetowa poczta e-mail, następnie kliknąć Dalej.

Należy uzupełnić wszystkie pola danymi.
Imię i nazwisko
Adres e-mail

Z rozwijanej listy Typ konta wybieramy POP3.
Serwer poczty przychodzącej – poczta.oirpwarszawa.pl
Serwer poczty wychodzącej – poczta.oirpwarszawa.pl
Nazwa użytkownika – pełny adres e-mail
Hasło – hasło do skrzynki pocztowej
Należy zaznaczyć opcję: Zapamiętaj hasło

Następnie należy wybrać opcję Więcej ustawień… W oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail, należy wybrać zakładkę Serwer wychodzący, zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia i Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

Na kolejnej zakładce Zaawansowane należy wpisać:
w pole Serwer przychodzący (POP) – 995 z włączoną opcją „wymaga uwierzytelnienia”
w pole Serwer wychodzący (SMTP) – 587 z włączoną opcją „wymaga uwierzytelnienia” i szyfrowaniem TLS/StartTLS
Jeżeli wiadomości mają być przechowywane na serwerze należy zaznaczamy opcję Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Odznaczyć opcję Usuń z serwera po upływie __ dni.
Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Usuń z serwera po usunięciu z Elementów usuniętych wówczas wiadomości, które w programie MS Outlook zostaną przeniesione do folderu Elementy usunięte zostaną usunięte z serwera pocztowego w chwili wykonania polecenia Opróżnij folder.
Aby potwierdzić konfigurację skrzynki należy kliknąć OK.
UWAGA! Jeśli opcja Pozostaw kopie wiadomości na serwerze nie zostanie zaznaczona, wówczas wiadomości będą znajdowały się tylko na dysku twardym komputera, na którym skonfigurowane jest konto e-mail.

Następnie należy kliknąć przycisk Dalej – program testuje, czy ustawienia konta są poprawne. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk Zamknij .

Pojawi się informacja o pomyślnym skonfigurowaniu konta – należy kliknąć Zakończ.