Nowe technologie

Uprzejmie informujemy, że w Extranecie dostępna jest funkcjonalność, która umożliwia publikowanie w Internecie informacji o radcach prawnych świadczących pomoc prawną.

Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do dokonywania zgłoszeń do Wyszukiwarki radców prawnych, dostępnej pod adresem www.szukajradcy.pl, która stanowi nowoczesne i godne zaufania narzędzie prezentacji danych o członkach samorządu.

Wyszukiwarka dostarcza instrumentów do wyszukiwania radców prawnych wykonujących zawód, według kryteriów ustalanych przez użytkownika. Zastosowane rozwiązania stwarzają możliwość wyszukiwania nie tylko według danych osobowych, ale także według kryteriów zawężających i precyzujących zapytanie. Zakres kryteriów został zsynchronizowany z modelem obowiązującym w aktualnie tworzonym europejskim portalu wyszukiwania prawników w ramach projektu CCBE, w którym uczestniczy samorząd radcowski.

W wyszukiwarce dostępne są następujące grupy kryteriów:

 1. Kryteria obligatoryjne (publikowane na podstawie danych posiadanych przez OIRP):
 • Nazwisko, imię i numer wpisu na listę radców prawnych,
 • Przynależność do OIRP.
 1. Kryteria opcjonalne (publikowane po uzyskaniu zgody radcy prawnego):
 • Miejscowość prowadzenia działalności,
 • Preferowane przez radcę prawnego dziedziny prawa,
 • Języki obce, w jakich można komunikować się z radcą prawnym.

Dodatkowo, przy nazwisku każdego radcy prawnego dostępna jest wizytówka personalna z możliwością wydruku, zawierająca dane udostępniane opcjonalnie:

 1. Fotografię,
 2. Dane adresowe kancelarii,
 3. Dane kontaktowe radcy lub kancelarii,
 4. Mapę lokalizacji i dojazdu do kancelarii,
 5. Wykaz preferowanych dziedzin prawa,
 6. Listę języków komunikacji z klientem,
 7. Informację o prowadzeniu przez radcę prawnego działalności pro bono,
 8. „O mnie” – krótką informację o radcy,
 9. Informacje o doświadczeniu zawodowym.

Zamieszczenie Państwa danych w Wyszukiwarce wymaga dokonania zgłoszenia i tym samym wyrażenia zgody na ich publikację. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w Extranecie w zakładce „Wizytówka”. Po uruchomieniu europejskiego portalu wyszukiwawczego, dane tych z Państwa, którzy w zgłoszeniu zadeklarują ich zamieszczenie w Wyszukiwarce europejskiej, zostaną udostępnione także we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W razie potrzeby będą Państwo mogli dokonać bieżącej weryfikacji własnych danych dostępnych w Wyszukiwarce, również poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Extranetu.

Poradnik opisujący sposób wprowadzania danych do formularza wizytówki został zamieszczony w Extranecie radców.

W najbliższej przyszłości planujemy rozbudowanie Wyszukiwarki o kolejne mechanizmy wyszukiwawcze oraz informacyjne, w tym m.in. o wyszukiwarkę kancelarii. Jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie portal wyszukiwawczy samorządu radcowskiego stanie się podstawowym narzędziem pozyskiwania informacji o radcach prawnych, zapewniając Państwu możliwość szerokiego zaprezentowania się potencjalnym klientom.

Tym z Państwa, którzy nie korzystają jeszcze z Extranetu, uprzejmie przypominamy, że dane dostępowe można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby dokonać zgłoszenia w formie papierowej, załączamy formularz zgłoszeniowy w wersji do wydruku.