Pomoc szpitalom pozwoli czasowo zmniejszyć podstawę opodatkowania

Nowelizacja specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. (tzw. tarcza antykryzysowa) wprowadziła czasową możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych i podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych o darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym – darowizny przekazywane na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Warunkiem jest jednak aby były to podmioty wpisane do wykazów prowadzonych przez odziały wojewódzkie NFZ (wykaz placówek dla Województwa Mazowieckiego znajdziecie Państwo tutaj:  https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-mazowieckiego-ow-nfz/podmioty-udzielajace-swiadczen-opieki-zdrowotnej-dotyczacej-przeciwdzialania-covid-19/ ).

Co istotne, ulga pozwala na odliczenie większej wartości darowizny niż faktycznie dokonana – jeżeli darowizna będzie dokonana w kwietniu lub w maju 2020 r. I tak w przypadku darowizn dokonanych:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Zatem darowizny dokonane w kwietniu pozwalają na podwójne zmniejszenie podatku, a w maju 1,5-krotne – proporcjonalnie do przekazanych kwot.

Jest to dodatkowa zachęta do tego, żeby pomagać szpitalom i innym placówkom leczniczym walczącym z COVID-19.