Pomoc pro bono – bez prawniczych gett

(…) należy tego typu działania oprzeć na prawnikach wykonujących jeden z prawniczych zawodów zaufania publicznego. Stanowi to dobrą gwarancję odrzucenia schematycznego i pozbawionego wyczucia myślenia o sprawach naprawdę ważnych. Inne postępowanie oznaczałoby prawną dyskryminację milionów Polaków, i to ze względu na ich sytuację materialną. Nie wolno nam dopuścić do tworzenia prawniczych gett – to mój apel do wszystkich, którzy będą w przyszłości dyskutowali nad tym problemem – pisze w najnowszym felietonie w Rzeczy o Prawie, dodatku do Rzeczpospolitej, Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Czytaj więcej