„Podręcznik sprawiedliwego procesu” – nowe wydawnictwo Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International przygotowało polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” – praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu. Publikację można pobrać nieodpłatnie na stronie organizacji.

Podręcznik dotyczy praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Wyjaśnia w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka. Zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego i do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

Publikacja dostępna jest w formie elektronicznej pod adresem https://amnesty.org.pl/podrecznik-sprawiedliwego-procesu/.