Płatności cykliczne za karty FitProfit i FitSport wyłączone

Użytkownicy kart FitProfit i FitSport, którzy korzystali z płatności cyklicznej na platformie VanityStyle muszą ponownie aktywować tę usługę. Uległa ona wyłączeniu 28 lutego 2023 r. w związku ze zmianami cen pakietów FitProfit i FitSport.

Aby móc zachować ciągłość w posiadaniu aktywnych kart należy ponownie przejść przez proces opłacenia kart i wybrania opcji „płatność cykliczna” – (https://e.vanitystyle.pl/account/login/).  Można to zrobić do 20. dnia miesiąca, gdy platforma jest otwarta.

Po ustawieniu zlecenia cyklicznego, płatności automatycznie będą pobierane każdego 10-ego dnia miesiąca.