Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 53 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.