OIRP w Warszawie rozpoczęła pilotażowy program usystematyzowanych lekcji prawa dla młodzieży licealnej

W dniu 8 listopada 2017 r. we współpracy z LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie rozpoczęliśmy plan usystematyzowanych zajęć z prawa dla młodzieży tego Liceum. W tym roku program jest pilotażowym – będziemy dostosowywać go do potrzeb i oczekiwań uczniów, odpowiadając na ich zainteresowania. Od przyszłego roku zostanie on wpisany w program jednej z klas, która w zamyśle Dyrekcji LO im. Lajosa Kossutha ma być sprofilowana na edukację prawną. Pomysł uzyskał akceptację Kuratorium Oświaty.

Plan zajęć przewiduje organizację lekcji i warsztatów przedstawiających młodzieży zagadnienia z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz praw człowieka. Za przygotowanie i prowadzenie tych zajęć odpowiada OIRP w Warszawie. Zajęcia prowadzone są przez naszych radców na zasadzie pro publico bono.

Scenariusze lekcji przygotowywane są jako casestudy – w naszym zamyśle leży pokazanie młodzieży konkretnych problemów i ich rozwiązań. Dopiero na bazie problemu uczeń poznawać ma instytucję prawną, która w danej sytuacji zadziałała lub miała konkretne przełożenie na rozwiązanie problemu. Zajęcia z prawa nie mają być bowiem w naszym zamierzeniu dla uczniów kolejną obowiązkową matematyką lub geografią, z której należało będzie napisać test, ale mają nauczyć ich jak poruszać się w życiu pełnym przecież prawa.

Oczywiście będziemy sprawdzać ich wiedzę po zakończeniu każdego bloku, jednakże nie będzie to forma testów czy esejów, ale warsztatów, kazusów i symulacji rozpraw.

Planujemy w ramach zajęć zabierać dzieci także do sądów oraz zaprezentować im symulację rozprawy z udziałem naszych aplikantów.

Zajęcia z prawa w dedykowanej klasie mają być dla tej młodzieży interesującą przygodą. Nie chodzi nam bowiem o to, aby zrobić z tych osób prawników. Jeżeli wybiorą taką drogę, to zapewne pójdą na studia prawnicze i prawnikami się staną. Chodzi nam o to, aby uczniowie wychodzili z tej klasy z wiedzą prawniczą, która jest im niezbędna w życiu codziennym. Zamysłem jest zbudowanie w nich świadomości tego, że prawo jest wokół nich i muszą się z tym prawem liczyć. Chcemy też, aby młodzież wchodząca w dorosłe życia była w stanie zidentyfikować moment, w którym powinna skorzystać z pomocy profesjonalnego radcy prawnego.

Przygotowany we współpracy z LO im. Lajosa Kossutha program będzie przez nas promowany w innych liceach działających na terenie naszej Izby. Nasze doświadczenie pokazuje bowiem, że szkoły wykazują większe zainteresowanie propozycjami usystematyzowanych zajęć, które mogą być wplatane na stałe w układane przez nie plany lekcji, niż incydentalnych lekcji dotyczących pojedynczych problemów.

Wszystkich radców prawnych, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem zajęć w ramach projektu zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: magdalena.bartosiewicz@oirpwarszawa.pl

Za projekt w naszej Izbie odpowiadają Mecenas Magdalena Bartosiewicz oraz Mecenas Sylwia Jabłońska.