OIRP w Warszawie rozpoczęła cykl warsztatów dla podopiecznych Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca

W dniu 27 stycznia 2018 r. przeprowadziliśmy pierwsze warsztaty dla młodzieży będącej podopiecznymi Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca.

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych polegającej na umożliwieniu i zapewnieniu im godnego startu w dorosłość poprzez ich aktywizację szkolną i zawodową. W realizacji tego też celu będziemy wspierać Fundację poprzez organizację warsztatów i zajęć z prawa.

Podczas cyklicznych spotkań będziemy omawiać z młodzieżą kwestie prawne, na które mogą natknąć się w dorosłym życiu. Spotkania mają służyć przede wszystkim ułatwieniu młodym ludziom odnalezienia się w gąszczu przepisów prawnych oraz uświadomieniu im ich obowiązków oraz uprawnień. Przewidujemy także pomoc w ramach indywidualnych porad prawnych dla młodych ludzi, mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów danej osoby.

Plan zajęć przewiduje organizację warsztatów przedstawiających młodzieży zagadnienia z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy, gospodarczego, administracyjnego, praw człowieka oraz kwestii socjalnych. Zajęcia prowadzone będą przez naszych radców prawnych na zasadzie pro publico bono.

Za projekt w naszej Izbie odpowiada Koordynator ds. Edukacji Prawnej Magdalena Bartosiewicz.