OIRP w Warszawie organizatorem Spartakiady Prawników 2015!

Z radością informujemy, że w dniu 29 września br. Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich podjęło uchwałę powierzającą Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie organizację XXVI Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników 2015.

Decyzja Zrzeszenia Prawników Polskich jest ukoronowaniem wielomiesięcznych zabiegów władz OIRP w Warszawie.

Spartakiada Prawników to największe wydarzenie sportowe w środowisku prawniczym. Co roku bierze w niej udział kilkuset zawodników reprezentujących wszystkie profesjonalne zawody prawnicze. Organizacja Spartakiady będzie okazją do pokazania nie tylko zawodowego, ale przede wszystkim organizacyjnego profesjonalizmu radców prawnych.

Z podjęciem oficjalnych działań związanych z przygotowanie Spartakiady czekaliśmy do ogłoszenia formalnej decyzji Zrzeszenia Prawników Polskich.

Na posiedzeniu w dniu 8 października br. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie powołała Komitet Organizacyjny XXVI Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników Warszawa 2015 w składzie:

Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie – Przewodniczący

Jarosław Dąbkowski

Jarosław Grzywiński

Radosław L. Kwaśnicki

Tomasz Nawrot

Poczyniliśmy także istotne kroki mające na celu objęcie tego wydarzenia patronatem przez najważniejsze osoby ze świata prawa i sportu.

W najbliższym czasie przygotujemy również ankietę dla uczestników dotychczasowych Spartakiad, której celem będzie poznanie oczekiwań i propozycji związanych z jej organizacją. Każda Państwa uwaga będzie dla nas cenna – wszystkim nam przyświeca jeden cel: przygotowanie Spartakiady Prawników w 2015 roku na najwyższym profesjonalnym poziomie.

W imieniu władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie składamy podziękowania Prezydium Zrzeszenia Prawników Polskich za przyznanie nam organizacji Spartakiady Prawników 2015. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Mecenasa Andrzeja Josse, bez którego wsparcie ten sukces nie byłby możliwy.

Jesteśmy przekonani, że XXVI Ogólnopolska Spartakiada Prawników 2015 zapisze się jak najlepszą kartą w historycznych annałach tego wydarzenia.

W poniższym linku znajdziecie Państwo pismo Prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich w sprawie organizacji Spartakiady Prawników 2015 oraz uchwałę Zarządu Głównego ZPP z dnia 29 września 2014 r.