Oferty podpisu kwalifikowanego dla radców prawnych – zestawienie KIRP

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną jak własnoręczny podpis.  Dodatkowo, jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającego podpis. Używać go może jedynie ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane.

Poniżej prezentujemy przygotowane przez r.pr. Sebastiana Grzywacza zestawienie ofert dostawców usługi podpisu kwalifikowanego, w którym opisane są poszczególne pakiety oraz szczegółowe warunki użytkowania, takie jak poświadczenie tożsamości, okres ważności narzędzia, wsparcia technicznego ze strony dostawcy czy innych usług dodatkowych. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem – załącznik poniżej.