„Obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie” – Ślubowanie radców prawnych 2019

W poniedziałek, 24 czerwca, w murach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, odbyła się uroczystość ślubowania 458 radców prawnych, z których aż 410 ukończyło aplikację w naszej Izbie.

Ceremonię tradycyjnie otworzył Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik. Pogratulował młodym radcom prawnym bardzo dobrych wyników z egzaminu zawodowego. Podkreślił, że w tym roku aż 96% zdających aplikantów warszawskiego samorządu osiągnęło wynik pozytywny.

Za wami trzy lata ciężkiej pracy na aplikacji, która uznawana jest za najbardziej wymagającą w kraju. Mimo to poradziliście sobie z egzaminem i zrobiliście to w sposób przerastający wszelkie oczekiwania – mówił Dziekan Izby warszawskiej.

Tegoroczne ślubowanie to także „mały jubileusz” Dziekana – od początku sprawowania swojej funkcji, czyli od 2013 roku, przyjął ślubowanie od ponad 5.000 radców prawnych. Z tej okazji wręczył symboliczny dyplom 5-tysięcznej zaślubowanej przez siebie radczyni.

Głos zabrał również wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Zbigniew Tur, który pogratulował młodym radcom zdanych egzaminów  i wyraził nadzieję, że to nie koniec, a początek ich współpracy z radcowskim samorządem. Następnie odczytał list od Prezesa KRRP, Macieja Bobrowicza. Prezes przypominał ślubującym radcom o perspektywach, jakie otwierają się teraz przed nimi – Będziecie mieli wybór, jakiego nie daje żaden inny profesjonalny zawód prawniczy. Nade wszystko będziecie uprawiali wolny, niezwykle ciekawy zawód –  podkreślał w liście – Niebieski żabot przy todze niech zawsze kojarzy się z prawem, etyką oraz empatią – to trzy słowa, które moim zdaniem najlepiej oddają nasze powołanie.

Do gratulacji dołączyli się także inni specjalni goście Izby warszawskiej. Wśród nich znaleźli się m.in. Iwona Kujawa – dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Rafał Dębowski. Oboje pogratulowali młodym radcom doskonałych wyników egzaminów.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowcy Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz członkowie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Ślubującym towarzyszyło prawie 1200 członków ich rodzin i przyjaciół.

W tym roku lista „najlepszych z najlepszych” liczyła w sumie 25 nazwisk. Wśród nich jest 8 osób, które uzyskały najwyższą średnią z aplikacji (między  4,40 a 4,89), oraz 17 osób z najwyższą średnią z egzaminu radcowskiego (między 4,60 a 5,00).

Osobami, które zdały egzamin radcowski z najlepszymi wynikami zostali Adam Kotucha i Maciej Szczerba.

Aplikację z najwyższą średnią ukończyli natomiast:  Marta Bieńkowska-Arendt (średnia 4,89) i Krzysztof Riedl (średnia 4,78). Dalej, w kolejności alfabetycznej, aplikantami z najlepszymi wynikami zostali: Michał Antoniak, Urszula Balczewska, Krzysztof Bąk, Piotr Białach, Magdalena Broniek, Adam Buksiński, Aleksandra Grosicka, Joanna Jaworska-Gajecka, Agnieszka Jelska, Diana Kanarek-Balcerek, Jakub Kisielewski, Dominika  Leszczyńska, Natalia Michno, Piotr Midura, Patrycja  Rejewska, Marcin Sanetra, Patrycja Tatar-Piecha, Joanna Tomczyk, Sylwia Tylińska, Joanna  Werner i Daniel Wojtowicz.