Przedstawiciele OIRP w Warszawie w KRRP

 

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Bartosz Brylski
Monika Całkiewicz
Jarosław Dąbkowski
Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz KRRP
Piotr Grodzki
Adam Król – członek Prezydium KRRP
Łukasz Leja
Łukasz Oleksiuk
Anna Sękowska
Rafał Stankiewicz
Norbert Tomasz Warecki
Katarzyna Wąsowska-Osial

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Przemysław Ciszak
Sławomir Ciupa
Cezary Gawlas
Piotr Karwat
Adam Lonty
Paweł Pleśniak
Michał Rajski
Marta Stryjek – zastępca Przewodniczącego
Piotr Trębicki

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej
Marek Wikiński

Główny Rzecznik Dyscyplinarny
Gerard Dźwigała – Główny Rzecznik Dyscyplinarny

Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
Anna Kończyk