Prezydium Rady OIRP w Warszawie

 

Monika Całkiewicz – Dziekan Rady
Włodzimierz Chróścik – Wicedziekan Rady
Adam Król – Wicedziekan Rady
Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady
Anna Sękowska – Sekretarz Rady
Norbert Tomasz Warecki – Skarbnik Rady
Piotr Grodzki – Członek Prezydium