Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Robert Karpiński – Przewodniczący

Katarzyna Kosicka-Polak – Zastępca Przewodniczącego

Igor Bąkowski
Andrzej Domański
Tomasz Iwańczuk
Agnieszka Korpas-Mattusch
Gerard Madejski
Marcin Milewski
Tomasz Nawrot
Marzena Okła-Anuszewska
Mikołaj Pedrycz
Radosław Radosławski
Paulina Sibilska
Piotr Staniec
Grzegorz Stelmach
Andrzej Szmigiel
Katarzyna Szwed-Kawka
Krzysztof Woś
Artur Załuski
Anita Żołyniak-Piętka