Zespół ds. Wpisów

 

Katarzyna Wąsowska-Osial – Przewodnicząca zespołu
Michał Czaykowski
Anna Sękowska
Zofia Sierawska-Żywiecka