Nowy termin egzaminów radcowskich

We wtorek, 19 kwietnia, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, o możliwości przeprowadzenia prawniczych egzaminów zawodowych przez samorządy radcowskie i adwokackie. Termin egzaminów zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami został wyznaczony na dni 23-26 czerwca.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości, w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, ogłosił że przeprowadzenie egzaminu radcowskiego będzie możliwe, pod warunkiem zachowania niezbędnych środków ostrożności. Z uwagi na wyjątkową sytuację jaką jest stan epidemii COVID-19 aplikanci przystępujący do egzaminów będą musieli pamiętać o stosowaniu się do niezbędnych zaleceń:

  1. Odległość między osobami uczestniczącymi w egzaminie musi wynosić co najmniej 2m;
  2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (2m);
  3. Należy stosować środki ochrony indywidualnej (m.in. osłony ust i nosa);
  4. Należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu oraz zapewnić dostęp do miejsc, w których można myć ręce mydłem i wodą;
  5. Nie wolno dotykać dłońmi oczu, ust i nosa oraz należy zachować zasady higieny kaszlu i kichania (zakrywanie ust i nosa ręką lub łokciem);

 

Szczegóły odnośnie miejsca przeprowadzenia egzaminów udostępnimy wkrótce.