Nowe wykłady e-learningowe

Udostępniamy Państwu osiem nowych, wykładów w systemie e-learning. Autorami wykładów są cenieni w środowisku prawniczym wykładowcy i praktycy prawa.

Zapraszamy do skorzystania z nowych pozycji dostępnych w Extranecie:

  • sSR dr Marcin Uliasz – „Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Cz. 1” – 2 punkty szkoleniowe;
  • sSR dr Marcin Uliasz – „Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Cz. 2” – 1 punkt szkoleniowy;
  • Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek – „Zmiany w kodeksie cywilnym w 2016 r. w zakresie formy czynności prawnej i pojęcia dokumentu. Cz. 1” – 2 punkty szkoleniowe;
  • Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek – „Zmiany w kodeksie cywilnym w 2016 r. w zakresie formy czynności prawnej i pojęcia dokumentu. Cz. 2” – 1,5 punktu szkoleniowego;
  • Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński „Elektroniczne biuro podawcze” – 3 punkty szkoleniowe;
  • „Konsument w świecie cyfrowym cz. 1” – 3 punkty szkoleniowe;
 1. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta – Prof. dr hab. Monika Namysłowska i dr Dominik  Lubasz
 2. Sprzedaż transgraniczna – Dr Agata Jaroszek
  • „Konsument w świecie cyfrowym cz. 2” – 3 punkty szkoleniowe;
 1. Europejskie postępowania w sprawach konsumenckich – Prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
 2. Transgraniczne spory konsumenckie w orzecznictwie ETS – Dr Aleksandra Klich
 3. Problem źródła zobowiązań zawieranych elektronicznie – Dr Maciej Skory
 • sSR dr Marcin Uliasz – „Powództwa przeciwegzekucyjne” – 3 punkty szkoleniowe;

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny szkoleń proponowanych w ramach e-learningu będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Każda pozycja składa się z filmu z wykładem oraz krótkiego testu, który jest dostępny po obejrzeniu filmu. Rozwiązanie testu umożliwia Państwu zdobycie punktów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wszystkie wykłady w systemie e-learning są dostępne po zalogowaniu do Extranetu i wybraniu modułu ERiA (E-learning Radców Prawnych i Aplikantów). Przypominamy, że dane dostępowe do Extranetu można uzyskać kontaktując się na adres email: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl.