Nowe władze OIRP w Warszawie – XII kadencja Izby warszawskiej

W środę, 25 czerwca 2024 roku, w siedzibie Izby odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podczas Zgromadzenia Delegaci wyłonili nowe władze samorządowe Izby warszawskiej. Dziekanem Rady OIRP w Warszawie XII kadencji została Anna Sękowska.

W Zgromadzeniu wzięło udział 316 spośród 371 delegatów wybranych podczas zebrań rejonowych, które odbyły się 26 marca 2024 roku.

Jednym z najważniejszych punktów czerwcowego Zgromadzenia był wybór Dziekana Rady OIRP w Warszawie oraz jej organów.

Kandydatka na Dziekana, radczyni prawna Anna Sękowska, zaprezentowała delegatom swoje doświadczenie zawodowe oraz samorządowe, a także program oraz zamierzenia działań na najbliższą kadencję.

W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważna jest gotowość do podejmowania nowych wyzwań i współpraca w ramach samorządu. Zaznaczyła, że:

Otwartość na nowe, ambitne do zrealizowania plany, na poszukiwanie nietypowych rozwiązań oraz otwartość na dostosowanie do dynamicznych zmian i warunków zewnętrznych są konieczne do sprawnego i efektywnego reagowania na wciąż pojawiające się wyzwania. Przekonanie większej liczby Koleżanek i Kolegów, że nasz samorząd jest potrzebny, jest wspólnotą, z której można czerpać, i ich włączanie w działania samorządu, to niezawodny znak, że nie ma „Nas”, „Was” i „Ich” tylko jesteśmy „My” tworzący wspólnie naszą Izbę.

– mówiła Anna Sękowska.

Kandydatka na Dziekana Rady podkreśliła również znaczenie zaangażowania młodych radców prawnych, ich świeżego spojrzenia i nowej energii w działaniach samorządu:

 (…) Dziś jest z nami znaczna liczba osób, które po raz pierwszy biorą udział w zgromadzeniu. Liczę na to, że to Wy wniesiecie nowy punkt widzenia, świeże spojrzenie w nasze wspólne działania i będziecie dla nas inspiracją. Obiecuję, że będziemy podejmować wszelkie inicjatywy, które będą adekwatne do sytuacji, możliwości i naszych uprawnień.

Przyszła Dziekan Rady zobowiązała się również do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, które będą służyć całemu samorządowi:

Zapewniam, że wszelkie decyzje będę podejmowała świadomie i odpowiedzialnie, pamiętając, że w większości dotyczą one większej liczby osób, a nie tylko jednostek. Jestem przekonana, że wspólnie wykorzystamy nasz potencjał, który jest olbrzymi. Wizja celu, do którego dążymy jest niezwykle ważna. Jeśli dodamy do niej profesjonalizm, naszą codzienną pracę i zaangażowanie – odniesiemy sukces!

Po zaprezentowaniu kandydatury mecenas Anny Sękowskiej delegaci w tajnym głosowaniu powierzyli jej sprawowanie funkcji Dziekana Rady na kolejne cztery lata.

Podczas Zgromadzenia zaprezentował się również kandydat na Rzecznika Dyscyplinarnego radca prawny Bartosz Miszewski, któremu sprawowanie tego mandatu powierzono po raz trzeci.

Delegaci zadecydowali także o 20-osobowym składzie skład Rady Izby warszawskiej, 9-osobowej Komisji Rewizyjnej, oraz 24 osobowym Sądzie Dyscyplinarnym. Wybrano także 88 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych w osobie radcy prawnego Marcina Dziurdy.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę osób wybranych do organów XII kadencji:

 1. Członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
 • Magdalena Bartosiewicz
 • Maciej Berek
 • Bartosz Brylski
 • Włodzimierz Chróścik
 • Marcin Dziurda
 • Agnieszka Gajewska-Zabój
 • Szymon Jelonek
 • Maciej Karolak
 • Joanna Kisielińska-Garncarek
 • Joanna Knapińska
 • Iwona Łyszkiewicz
 • Łukasz Oleksiuk
 • Monika Rakowska
 • Jolanta Skrobowska
 • Joanna Smarż
 • Rafał Stankiewicz
 • Marta Stryjek
 • Norbert Warecki
 • Katarzyna Wąsowska-Osial
 • Bartosz Wołodkiewicz

II. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:

 • Michał Folcholc
 • Olga Koszewska
 • Kamil Kowalski
 • Tomasz Kuśmierczyk
 • Tomasz Niedziński
 • Bartosz Nieścior
 • Katarzyna Taczanowska
 • Agnieszka Uścińska
 • Anna Wijkowska

III. Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:

 • Marcin Bącal
 • Igor Bąkowski
 • Michał Czaykowski
 • Andrzej Domański
 • Tomasz Iwańczuk
 • Robert Karpiński
 • Piotr Karwat
 • Agnieszka Korpas-Mattusch
 • Gerard Madejski
 • Aleksandra Marzec-Mackiewicz
 • Rafał Minc
 • Tomasz Nawrot
 • Izabela Nowakowska
 • Marzena Okła-Anuszewska
 • Mikołaj Pedrycz
 • Jakub Pikała
 • Milena Piotrowska
 • Radosław Radosławski
 • Paulina Sibilska
 • Ewelina Sobolewska-Sarek
 • Agnieszka Szczygielska
 • Katarzyna Szwed-Kawka
 • Krzysztof Woś
 • Violetta Wysok

IV. Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 • Anna Adamczak
 • Marta Andrzejewska
 • Olga Barankiewicz
 • Katarzyna Barańska
 • Paweł Barański
 • Magdalena Bartosiewicz
 • Maciej Berek
 • Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz
 • Bartosz Brylski
 • Włodzimierz Chróścik
 • Aneta Ciechowicz-Jaworska
 • Przemysław Ciszak
 • Koleta Czapiewska
 • Aleksander Czura
 • Jarosław Dąbkowski
 • Wojciech Dworecki
 • Marcin Dziurda
 • Gerard Dźwigała
 • Mariusz Fistek
 • Agnieszka Gajewska-Zabój
 • Marcin Góra
 • Piotr Grodzki
 • Monika Gromotowicz
 • Małgorzata Gryber
 • Patrycja Guniewska
 • Ewelina Jaworska
 • Szymon Jelonek
 • Robert Kamionowski
 • Justyna Karczmarz-Żukowska
 • Maciej Karolak
 • Daria Karwan
 • Agnieszka Kędzior
 • Joanna Kisielińska-Garncarek
 • Joanna Knapińska
 • Anna Kończyk
 • Katarzyna Kosicka-Polak
 • Judyta Krupa-Węgrecka
 • Małgorzata Kubik-Trojanowska
 • Anna Kutyłowska
 • Łukasz Leja
 • Przemysław Ligęzowski
 • Adam Lonty
 • Miłosław Madziar
 • Ewa Maleszyk
 • Anna Malinowska
 • Wacław Markowicz
 • Agata Markowska
 • Paulina Matusiak
 • Bartosz Miszewski
 • Tomasz Niedziński
 • Łukasz Oleksiuk
 • Rafał Osial
 • Tomasz Osiński
 • Paulina Pacholczyk
 • Mirosław Pawełczyk
 • Katarzyna Pikora
 • Paweł Pleśniak
 • Monika Prajsnar
 • Magdalena Przybysz
 • Maciej Raczyński
 • Michał Rajski
 • Monika Rakowska
 • Mateusz Rojewski
 • Edyta Romanowska
 • Przemysław Rosiak
 • Robert Sajnacki
 • Anna Sękowska
 • Bronisław Sitek
 • Adam Skirzyński
 • Jolanta Skrobowska
 • Joanna Smarż
 • Agnieszka Sołtys
 • Stanisław Sopel
 • Rafał Stankiewicz
 • Marta Stryjek
 • Joanna Surawska
 • Rafał Szalc
 • Andrzej Szmigiel
 • Kamil Szymański
 • Piotr Trębicki
 • Aleksander Turlej
 • Norbert Warecki
 • Katarzyna Wąsowska-Osial
 • Piotr Włodawiec
 • Mateusz Woiński
 • Natalia Wojtaszek-Gutowska
 • Joanna Wolińska
 • Bartosz Wołodkiewicz

Postanowienie Komisji Wyborczej dostępne jest na stronie:https://wybory.oirpwarszawa.pl/wyniki-wyborow/

Na czerwcowym Zgromadzeniu zostały również zaprezentowane sprawozdania Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz z wykonania budżetu za 2023 rok.

Delegacji podjęli szereg uchwał, z czego najważniejsze dotyczyły:

 • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady OIRP w Warszawie,
 • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2023 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIRP w Warszawie za 2023 rok,
 • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie,
 • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie,
 • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie,
 • planu pracy Rady na 2024 rok,
 • budżetu Izby na 2024 rok.

Wybrane na Zgromadzeniu władze samorządowe będą pełnić funkcje przez najbliższe 4 lata. Nowa Rada ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 2 lipca 2024 roku, na którym zostanie wybrane m.in. Prezydium Rady oraz Przewodniczący Komisji.

>>CAŁA GALERIA<<