Nowe porozumienia z organizacjami pro bono

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono działający przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie podpisał porozumienia o współpracy z kolejnymi organizacjami pozarządowymi. 18 grudnia 2018 roku zawarte zostało porozumienie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich, a 29 stycznia br. z Fundacją „Nasz wybór”.

Z końcem roku Ośrodek Pro Bono podpisał porozumienia z 5 kolejnymi organizacjami. Współpraca ma na celu umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, pozyskanie efektywnej i nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie, a także dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń w obszarach związanych z działalnością pro bono. Pomoc będzie świadczona w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Koordynatorem ds. Pro Bono z ramienia Izby warszawskiej jest radca prawny dr Filip Czernicki.