Nowa publikacja Izby warszawskiej

OIRP w Warszawie przygotowała kompendium wiedzy na temat zatrzymania rzeczy zawierających tajemnicę zawodową w ramach czynności procesowej przeszukania w celu wykorzystania w postępowaniu karnym.

Jak czytamy we wstępie do książki: „zachowanie tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego z zakresie informacji, które radca prawny uzyskał, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę, jest jednym z podstawowych jego obowiązków zawodowych”. Konieczna jest więc znajomość zasad związanych z tajemnicą zawodową i tego, w jaki sposób należy ją chronić.
Niniejszy materiał został opracowany w ramach prac Komisji ds. Wykonywania Zawodu minionej kadencji (2013–2016). W książce zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące tajemnicy zawodowej radcy prawnego i zasad jej ochrony, a także czynności przeszukania oraz organów uprawnionych do jej dokonania. Autorzy kompendium przedstawili też kwestie wykorzystania informacji objętych tajemnicą zawodową jako dowodów w postępowaniu karnym.
Opracowanie nie stanowi opinii prawnej. Celem publikacji jest jedynie przedstawienie najważniejszych elementów schematu postępowania radcy prawnego w razie zatrzymania przez uprawniony organ dokumentów lub innych nośników informacji znajdujących się w jego dyspozycji w celu wykorzystania ich w postępowaniu karnym.
Materiał można pobrać po zalogowaniu się do Extranetu.