Niezbędne akty prawne

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • The Legal Counsel Act
 • Kodeks Etyki Radcy Prawnego
 • Code of Conduct of Legal Counsel
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dyrektywa 2005 60 WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • Uchwała nr 776/X/2020 KRRP z 19.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie prowadzenia list radców prawnych i list prawników zagranicznych
 • Uchwała Nr 110 VII 2010 KRRP w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich
 • Uchwała Nr 144 VII 2010 KRRP w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych
 • Uchwała Nr 7 VIII 2010 KRPP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Uchwała Nr 70 VIII 2011 KRRP zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych KRRP
 • Uchwała Nr 152 VII 2010 KRRP w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu
 • Uchwała Nr 68 VIII 2011 KRRP w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznego
 • Załącznik do uchwały Nr 68 VIII 2011 KRRP w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i prawnika zagranicznego
 • Uchwała Nr 500 V 2002 KRRP w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych
 • Uchwała nr 100 IX 2015 KRRP zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych
 • Uchwała Nr 111 VII 2010 KRRP zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych
 • Uchwała Nr 144 VII 2010 KRRP w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych
 • Uchwała Nr 228/2011 Rady OIRP w Warszawie w sprawie umarzania należności z tytułu składki członkowskiej oraz odraczania płatności i rozkładania na raty zaległości z tytułu płatności tej składki
 • Uchwała Nr 94 IX 2015 KRRP z 13.05.2015 r. w sprawie regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego

Kodeks Etyki Radcy Prawnego obowiązujący od 1 lipca 2015 r

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (pdf)

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (pdf)

Dyrektywa 2005 60WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniedzy (…)(rtf)

Uchwała nr 776/X/2020 KRRP z 19.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie prowadzenia list radców prawnych i list prawników zagranicznych

Uchwała Nr 110 VII 2010 KRRP 30.01.2010 regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich(pdf)

Uchwała Nr 144 VII 2010 KRRP 17.09.2010 w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i liste prawników zagranicznych(pdf)

Uchwała Nr 7 VIII 2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych KRRP(pdf)

Uchwała 70 VIII 2011 KRRP 01.10.2011 zmieniająca uchwałę w spr. wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału (…)(pdf)

Uchwała Nr 152 VII 2010 KRRP w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Uchwała Nr 68 VIII 2011 KRRP 01.10.2011 wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznego(pdf)

68 VIII 2011 KRRP Załącznik do uchwały 01.10.2011 w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i prawnika zagranicznego.jpg (jpg)

Uchwała Nr 500 V 2002 KRRP w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych(pdf)

Uchwała nr 100 IX 2015 KRRP zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych

Uchwała Nr 111 VII 2010 KRRP 30.01.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych(pdf)

Uchwała 228_2011OIRP w Warszawie w prawie umarzania należności z tytułu składki członkowskiej oraz odraczania płatności i rozkładania na raty zaległości z tytułu (…)(pdf)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Uchwała Nr 94 IX 2015 KRRP z 13.05.2015 r. w spr. Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego

Udostępnij na: