#NiebieskiKompas – szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z zakresu Standardów Ochrony Małoletnich

OIRP w Warszawie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich zaangażowanych w pomoc prawną dzieciom, do udziału w szkoleniu z zakresu Standardów Ochrony Małoletnich organizowanego w ramach projektu #Niebieskikompas.

W lipcu 2023 roku uchwalona została tzw. ustawa Kamilka czyli nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nowelizacja ma za zadanie zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą, tj. zwiększa się rola i odpowiedzialność podmiotów, pracujących z osobami poniżej 18. roku życia. Od 15 sierpnia 2024 roku wejdą w życie przepisy dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich.

Dlatego też w ramach #Niebieskikompas zapraszamy do udziału w  szkoleniu z zakresu Standardów Ochrony Małoletnich, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r., w godzinach 17:30 – 19:30  w formie online na Platformie EAR.

Szkolenie poprowadzi:

Paulina Masłowska – radca prawny; specjalistka w zakresie praw dziecka, prawa karnego i rodzinnego; specjalizuje się w pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwami, występuje w roli reprezentanta dziecka, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których misją jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, przeciwdziałanie przemocy, wspieranie rodzicielstwa zastępczego (m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); autorka publikacji dotyczących prawnej ochrony małoletnich, programów szkoleniowych na temat interwencji na rzecz dziecka krzywdzonego oraz wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

Szkolenie skierowane jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich Izby warszawskiej.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela:

Agnieszka Jóźwik, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 148,
e-mail: jozwik.a@oirpwarszawa.pl