Nawiązanie współpracy z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych

W dniu 13 grudnia 2016 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie została podpisana umowa o współpracy między OIRP w Warszawie, reprezentowaną przez Dziekana Rady Włodzimierza Chróścika, a ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych, reprezentowaną przez Członka Zarządu Michała Kwaska.

ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych przygotowała bogatą i korzystną ofertę ubezpieczeń dla radców prawnych. Specjalny Pakiet Radcy Prawnego zawiera m.in. dodatkowe ubezpieczenie OC, ubezpieczenia mienia kancelarii, ubezpieczenia grupowe i medyczne dla wszystkich pracowników kancelarii, a także ubezpieczenie na życie, mieszkania, samochodu, medyczne oraz turystyczne dla radcy prawnego i jego najbliższych. Firma zapewnia również pośrednictwo w zakresie wszelkiego rodzaju kredytów, zarówno tych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego (kredyt firmowy), jak i tych, które dotyczą sfery prywatnej każdego radcy (kredyt konsumencki bądź hipoteczny).

gil_0104

Oferta skonstruowana przez ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych przewiduje specjalne warunki ubezpieczenia dla radców prawnych, w tym przede wszystkim zniżki i preferencyjne warunki obsługi. Wszystkim członkom OIRP w Warszawie oraz ich najbliższym, ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych zapewni indywidualną, dedykowaną opiekę, od etapu przedstawienia oferty do otrzymania bądź odnowienia polisy ubezpieczeniowej. Produkty oferowane przez ANG dopasowane są do indywidualnych potrzeb radców prawnych oraz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych skupia około 500 pośredników, którzy zapewniają dostęp do ponad 400 produktów oferowanych przez 38 najlepszych zakładów ubezpieczeń, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W 2010 roku powstała ANG Spółdzielnia Pośredników Kredytowych, która zajmuje się pośrednictwem w zakresie usług kredytowych.

gil_0102

Od stycznia 2017 roku zostanie uruchomiony specjalny portal internetowy, dedykowany dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, na którym znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o produktach oferowanych przez ANG Spółdzielnię Pośredników Ubezpieczeniowych dla radców prawnych oraz ich najbliższych.