Możemy wzbogacić wymiar sprawiedliwości

Na naszych oczach upada kolejny mit związany z zawodami prawniczymi. Otóż, jak doniosła „Rzeczpospolita”, w ubiegłym roku zdecydowanie zwiększyła się liczba radców prawnych i adwokatów ubiegających się o powołanie na urząd sędziego. W poprzednich latach odsetek profesjonalnych prawników, którzy zabiegali o zmianę zawodu, oscylował w granicach 5-6 proc. W 2014 r. już co dziesiąty kandydat to radca prawny albo adwokat.

Jaki mit zostaje obalony? Przez wiele lat w społeczeństwie pokutowało przekonanie, że zarobki sędziów są nieatrakcyjne dla profesjonalnych pełnomocników, stąd niewielkie zainteresowanie zmianą koloru żabotu przy todze z niebieskiego czy zielonego na fioletowy. Od dawna wskazywałem, że tak w istocie nie jest – pisze w „Rzeczpospolitej” Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Czytaj więcej