„Moje doręczenia” – nowa zakładka w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych od 29.11

Zakładka „Moje doręczenia” w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych nie od 25 listopada jak pierwotnie informowano, a od poniedziałku 29 listopada br. – informuje Zastępca Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego SSO Wojciech Łukowski.

„Do systemów repertoryjno-biurowych, z których korzystają sądy powszechne, wprowadzane już są poprawki umożliwiające obsługę nowego modelu doręczeń elektronicznych, co umożliwiałoby uruchomienie zakładki do doręczeń w pierwotnie ustalonym na 25 listopada br. terminie. Nowa funkcjonalność zostanie jednak zaimplementowana kilka dni później, tj. bezpośrednio po dniach wolnych od pracy w wymiarze sprawiedliwości, podczas których nie jest tworzona ani wprowadzana do systemów korespondencja sądowa. Takie określenie daty zminimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem wątpliwości co do tego czy dane pismo doręczone zostało za pośrednictwem nowego modułu do doręczeń (zakładka „Moje doręczenia”) czy w sposób dotychczasowy (za pośrednictwem zakładki „Dokumenty”). Zmiany terminu dokonano z uwagi na potrzebę zachowania wyraźnego odstępu czasu pomiędzy obecnym modelem doręczeń, a modelem doręczeń elektronicznych wdrażanym do portalu” – wynika z pisma Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego.

Poniżej znajdą Państwo instrukcję odbierania pism sądowych w portalu informacyjnym za pośrednictwem zakładki „Moje doręczenia”.

Co ważne i co wynika z przygotowanej instrukcji, zakładka „Moje doręczenia” jest dedykowana dla konta o typie „pełnomocnik zawodowy”. Radcowie prawni, którzy nie zmienili jeszcze statusu swojego konta i nadal wykorzystują konto użytkownika zwykłego, np. założone przed wpisem na listę radców prawnych, nie zobaczą w systemie nowego usprawnienia. Wówczas będą zmuszeni korzystać z doręczeń na dotychczasowych zasadach. Dlatego zachęcamy do sprawdzenia ustawień swojego konta i dokonanie stosownych zmian.

Za Krajowa Izba Radców Prawnych