Międzynarodowy Krasomówczy Konkurs Praw Człowieka dla młodych Prawników

Rafał Sokół, aplikant radcowski z Izby warszawskiej zajął drugie miejsce w FBE International Young Lawyers’ Human Rights Oratory Competition, który odbył się w dniach 29-30 czerwca w siedzibie OIRP w Poznaniu.

Była to pierwsza edycja Międzynarodowego Krasomówczego Konkursu Praw Człowieka dla młodych prawników oraz studentów prawa do 30 roku życia. Odbyła się w Poznaniu, w dniach 29-30 czerwca 2018 r. Motywem przewodnim konkursu była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Organizatorem konkursu była Komisja Praw Człowieka i Wolności Europejskiej Federacji Izb Prawniczych (FBE) przy udziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Językiem konkursu był język angielski. Uczestnicy mieli zaprezentować Międzynarodowemu Jury swoje 10-minutowe przemówienia na temat wybranego artykułu Deklaracji Praw Człowieka.

W konkursie wzięło udział 9 prawników z izb adwokackich i radcowskich z Madrytu, Londynu, Bilbao, Wojwodiny (Serbia) oraz Warszawy. Uczestnicy oraz jury zostali powitani przez mec. Zbigniewa Tura – Wiceprezesa KRRP oraz Dziekana Rady OIRP w Poznaniu, a także przez mec. Artura Wierzbickiego – przewodniczącego Zespołu ds. Praw i Wolności OIRP w Poznaniu.

− Motywem przewodnim przemówień była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Uczestnicy poruszali takie kwestie, jak ochrona prawa do prywatności, ochrona zdrowia, współczesne postrzeganie niewolnictwa oraz prawa uchodźców. Moje wystąpienie dotyczyło zakazu nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania migrantów w świetle zasady non-refoulement (tj. zakazu deportacji do państwa, w którym prawa człowieka mogą zostać rażąco naruszone). Przedstawiłem najważniejsze tezy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (np. Sufi i Elmi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, MSS przeciwko Belgii oraz Grecji) oraz najnowsze orzecznictwo sądów państw członkowskich UE – mówi Rafał Sokół, aplikant radcowski z OIRP w Warszawie, który w konkursie zajął drugie miejsce.

Jury złożone z przedstawicieli Federation Barreaux d’Europe z Londynu, Paryża, Berlina i Poznania wytypowało czworo finalistów: Aleksa Filipov z Wojwodiny, Christophera Banks z Londynu, Paolę Cuenca Chamorro z Madrytu oraz Rafała Sokoła z Warszawy. Finałowa runda przybrała formę debaty oksfordzkiej na temat aktualności postanowień Deklaracji. Decyzją jury pierwsze miejsce zajął Christopher Banks, druga nagroda przypadła Rafałowi Sokołowi, a trzecie miejsce ex aequo zajęli Paola Cuenca Chamorro i Aleksa Filipov. Laureat nagrody głównej otrzymał zaproszenie na jesienny Kongres FBE, który odbędzie się w Warszawie we wrześniu br.