Powstała Sekcja Administracyjna Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Informujemy, że z początkiem kwietnia 2018 roku rozpoczęła działalność Sekcja Administracyjna Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Powstanie Sekcji jest odpowiedzią na obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku zmiany w prawie administracyjnym umożliwiające skierowanie sprawy do mediacji i przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przy udziale niezależnego mediatora w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Działania Sekcji będą ukierunkowane w szczególności na rozpowszechnianiu idei mediacji administracyjnej i sądowoadministracyjnej, w szczególności wśród pracowników organów administracji państwowej i samorządowej.

Lista mediatorów (nie tylko specjalizujących się w prawie administracyjnym) znajduje się w zakładce „Mediatorzy” na stronie internetowej Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (www.osrodekmediacji.info.pl).

Liderką Sekcji Administracyjnej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie jest radca prawny i mediator Pani Anna Życzkowska.