Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis – Weź udział w projekcie!

Zachęcamy do zgłoszeń na szkolenia realizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego w ramach projektu LighT – Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis.

Projekt skupia się na najbardziej palących problemach związanych z praworządnością

w 5 krajach (Grecja, Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia) i oferuje uczestnikom unikalną metodologię szkoleniową. Metodologia szkoleniowa LighT wykracza poza tradycyjne podejścia, kładąc nacisk na partycypacyjność, interaktywność oraz ponadnarodowe szkolenia, dostosowane do kontekstu Unii Europejskiej. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności, które pozwolą im aktywnie przyczynić się do zmian w obszarze praworządności w swoich krajach

Szkolenia skierowane są do praktyków i praktyczek – aplikantek i aplikantów, adwokatek i adwokatów, radczyń i radców prawnych.

Szkolenia będą obejmować następujące zagadnienia związane z praworządnością:

– Konwencyjny test sądu ustanowionego przez prawo,

– Unijny test oznak niezależności, SLAPPy,

– Niezależność prokuratury i sposoby jej litigacji,

– Niezależność pozasądowych organów (np. URE, UOKIK, PUODO) i sposoby jej litigacji,

– Wolność mediów w EKPC i KPP,

– Budowanie argumentacji mającej na celu przekonanie sądu krajowego do zastosowania standardu unijnego lub zadania pytania prejudycjalnego.

W programie szkoleń realizowanych w Polsce:

 • Zastosowanie prawa międzynarodowego i unijnego przed sądami krajowymi, czym jest praworządność?
 • Niezależność sądów i niezawisłość sędziów – praktyczne wskazówki w sprawach, w których mamy zastrzeżenia do niezależności sędziego.
 • Zastosowanie prawa unijnego w sprawach prowadzonych przed sądami krajowymi – jak znaleźć łącznik z prawem UE?
 • Wolność słowa a ochrona dobrego imienia i praw innych osób.
 • Wolność zgromadzeń i jej ograniczenia na przykładzie postępowań toczących się przeciwko uczestniczkom Strajku Kobiet.
 • Zakaz dyskryminacji i przestępstwa z nienawiści – środki ochrony prawnej.
 • Warsztat pracy pełnomocniczki/pełnomocnika w sprawie dotyczącej ochrony praw człowieka – skąd czerpać wiedzę, gdzie szukać wsparcia, jak skłonić sąd do zadania pytania prejudycjalnego?
 • Strategiczne postępowania sądowe krok po kroku, zaangażowanie mediów i organizacji społecznych.

Prowadzący: dr Barbara Grabowska-Moroz, adw. Paweł Knut, adw. Anna Mazurczak, adw. Natalia Klima-Piotrowska, dr Łukasz Prus, dr Łukasz Walter, dr Anna Wójcik, dr Michał Ziółkowski, dr Wojciech Zomerski.

3 szkolenia realizowane są w Polsce:

 • 22-23 kwietnia 2024 r. – szkolenie online w godzinach 10-16:00,
 • 21-22 maja 2024 r. – szkolenie online w godzinach 10-16:00,
 • 6-7 czerwca 2024 r. – szkolenie hybrydowe (stacjonarnie w Warszawie lub online) w godzinach 10-17:00.

Zachęcamy także do udziału w szkoleniach online i stacjonarnych realizowanych przez partnerów projektu w Grecji, Bułgarii i na Węgrzech:

 • 9-10 maja 2024 r., Węgry – szkolenie on-line,
 • 14-15 maja 2024 r., Bułgaria – szkolenie on-line,
 • 16-17 maja 2024 r., Bułgaria – szkolenie on-line,
 • 23-24 maja 2024 r., Węgry – szkolenie on-line,
 • 30-31 maja 2024 r., Węgry – szkolenie na miejscu,
 • 4-5 czerwca, Bułgaria – szkolenie na miejscu.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Uczestnicy biorący udział w stacjonarnych szkoleniach zagranicznych otrzymają stypendium w formie ryczałtu, obejmujące:

– utrzymania na czas realizacji pobytu,

– zakwaterowanie,

– koszty podróży.

Wysokość ryczałtu na zakwaterowanie i utrzymanie zależy od kraju, w którym realizowane będzie szkolenie, a w przypadku podróży – od dystansu. Więcej informacji: tutaj.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w języku angielskim, (w szkoleniach biorą udział także prawniczki i prawnicy z Grecji, Bułgarii, Węgier i Rumunii).

LINK REJESTRACYJNY: tutaj

Partnerzy projektu:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego – ALK, Polska
 2. European Constitutional Law – CECL, Grecja
 3. The Association ProRefugiu, Rumunia
 4. The Centre for the Study of Democracy – CSD, Bułgaria
 5. The Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence – CSS, Węgry

Zapraszamy do udziału w projekcie, który stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności w obszarze praworządności oraz do aktywnego zaangażowania się w procesy zmian w swoim kraju. Wszelkie pytania dot. projektu prosimy przesyłać na adres lchilmon@kozminski.edu.pl.