Liderzy światowych izb prawniczych spotykają się w Warszawie – WCBL 2019

Za nami pierwszy dzień konferencji liderów światowych izb prawniczych w Warszawie – World City Bar Leaders 2019. W trakcie dwóch paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję zapoznać się bliżej ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych samorządów prawniczych oraz omówić różnice w kwestii regulacji prawnych zawodów adwokata i radcy prawnego. Gościem specjalnym konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

Niezależne samorządy prawnicze i ochrona tajemnic zawodowych stanowią gwarancję rzeczywistej realizacji praw i wolności obywatelskich – podkreślił podczas podczas przemówienia powitalnego adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan ORA w Warszawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce dr Adam Bondar w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualne problemy związane z zagrożeniem niezależności sądownictwa oraz tajemnicy zawodowej prawników.

Mam wrażenie, iż historia bohaterskiej obrony prawa i wolności, którą realizowali warszawscy adwokaci, szczególnie wspominani z racji 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie, zaczyna się w ostatnich latach dziać na nowo. W rzeczywistości to kolejny rozdział historii walki o podstawowe prawa i wolności obywateli – mówił dr Adam Bondar.

W tegorocznej konferencji bierze udział prawie 30 przedstawicieli 14 samorządów prawniczych z najważniejszych miast, stanowiących centra finansowe i biznesowe świata, takich jak Frankfurt, Paryż, Amsterdam, Londyn, Montreal, Pekin, Chicago, Bruksela i Tokio. Organizatorami konferencji są Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie i stołeczna Rada Adwokacka.

W ramach dzisiejszego spotkania skupiono się przede wszystkim na wymianie międzynarodowych doświadczeń związanych z niezależnością samorządów prawniczych oraz tajemnicy adwokackiej. Wśród panelistów pierwszej części konferencji znalazł się dr Piotr Wieczorkiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie, który przekrojowo zaprezentował rolę tajemnicy zawodowej w wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz wskazał zagrożenia idące za przymusowym odstąpieniem od tej zasady. Z kolei r.pr. Mariusz Maciejewski będący członkiem Rady OIRP w Warszawie poprowadził panel dotyczący niezależności samorządów prawniczych.

WCBL to organizacja skupiająca przedstawicieli samorządów prawniczych z najważniejszych miast świata. Służy zacieśnianiu kontaktów pomiędzy środowiskami prawniczymi największych izb na świecie oraz wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z perspektywy zadań prawniczych samorządów.

Konferencja potrwa do 14 września br. Drugiego dnia konferencji, uczestnicy WCBL będą rozmawiać na temat roli nowych technologii w bieżącej pracy prawników oraz zagadnień postępowań dyscyplinarnych.

Kolejne spotkanie w ramach World City Bar Leaders odbędzie się w Szanghaju w  2020 roku.

Strona internetowa wydarzenia: http://www.wcbl-warsaw.pl