Kurs Español jurídico 2022

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka hiszpańskiego – Español jurídico. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2022 i będą trwały do grudnia 2022 (I trymestr – marzec, kwiecień, maj, II trymestr – czerwiec, lipiec, wrzesień, III trymestr – październik, listopad, grudzień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa A2 – Español jurídico – 18:00–20:15 wtorek  

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem hiszpańskim na poziomie A2, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze. Program kursu będzie obejmować podstawowe słownictwo z zakresu różnych dziedzin prawa, źródeł prawa, zawodów prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa spółek i prawa zobowiązań (proste umowy), prawa rodzinnego, nieruchomości, podstaw prawa karnego i UE oraz słownictwo niezbędne w zawodzie radcy prawnego z zakresu bankowości, ekonomii, prowadzenia rozmów telefonicznych, umawiania spotkań, pisania pism czy e-maili. Podczas zajęć ćwiczone będą wszystkie cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna oraz wypowiedź pisemna. Celem kursu jest podniesienie ogólnego poziomu językowego słuchaczy w zakresie języka hiszpańskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz będący podstawą do ćwiczeń powtórkowych i utrwalających poznany materiał. Kurs będzie równomiernie rozwijał kompetencje językowe w różnych dziedzinach prawa i pracy zawodowej radców prawnych.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Grupa B1 – Español jurídico – 18:00–20:15 – czwartek

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem hiszpańskim na poziomie B1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość hiszpańskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zobowiązań, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego. Celem kursu jest podniesienie ogólnego poziomu językowego słuchaczy w zakresie języka hiszpańskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego oraz ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak prowadzenie rozmów i negocjacji w zakresie omawianych dziedzin czy udzielanie i pozyskiwanie informacji na dany temat. Podczas zajęć ćwiczone będą wszystkie cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna oraz wypowiedź pisemna. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz będący podstawą do ćwiczeń powtórkowych i utrwalających poznany materiał. Kurs będzie równomiernie rozwijał kompetencje językowe w różnych dziedzinach prawa i pracy zawodowej radców prawnych.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Szkolenia poprowadzi lektor języka hiszpańskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, dr Agata Joanna Kornacka.

Agata Joanna Kornacka – doktor nauk humanistycznych, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego od 2014 r., Kierownik i wykładowca (warsztaty przekładowe oraz metodologia przekładu prawniczego) Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w latach 2019-2021. Od ponad 7 lat prowadzi kursy i warsztaty przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego, współpracuje z kancelariami prawniczymi i organami wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl podając imię, nazwisko, numer wpisu oraz e-mail.

Informujemy, że po otrzymaniu Państwa zgłoszeń planowane jest zorganizowanie, przy udziale lektora, testu kwalifikacyjnego (online) pozwalającego na przypisanie Państwa do odpowiedniej i optymalnej dla Państwa grupy, w ramach zaproponowanych powyżej poziomów językowych. O terminie testu poinformujemy Państwa odrębnie.

Po przeprowadzeniu testu zostanie do Państwa przesłany na e-mail link do formularza rejestracyjnego na kurs, gdzie będą Państwo mogli zapisać się do wskazanej grupy.

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach przysługiwać będzie radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie.

Opłata za kurs dla radców prawnych wynosić będzie 1875 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie uniemożliwi stworzenie grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o jego odwołaniu. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za uczestnictwo w kursie językowym z elementami języka prawniczego jest możliwość uzyskania punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl